Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา

‘องค์กรในฝัน’ คงไม่ใช่แค่องค์กรขนาดใหญ่ ทันสมัย หรูหราสวยงามเท่านั้น แต่หมายถึงองค์กรของคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว ที่สามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จโดยไม่ต้องมีคนมาควบคุมเพราะมีแต่คนคุณภาพดี เป็นองค์กรที่เน้นทำสิ่งยิ่งใหญ่จึงมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายผลตอบแทนได้สูงเพื่อผลงานที่สูงกว่า และสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้กับทั้งองค์กรและพนักงานไปพร้อมกัน

 

สำหรับความรู้ในตอนนี้คงเป็นการแชร์เรื่องราวและแนวคิดส่วนตัวของผมเกี่ยวกับนโยบาย National E-Payment ที่กำลังจะมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีให้ฟังกันครับ

 
«StartPrev123456789NextEnd»

Page 4 of 9

ข่าวสารเครือธรรมนิติ